27.10.2019

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ КЪМ 20:00 ЧАСА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗБИРАТЕЛНАТА АКТИВНОСТ В ОБЩИНА КАМЕНО КЪМ 20:00 ЧАСА МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ ТУК

27.10.2019

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ КЪМ 18:00 ЧАСА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗБИРАТЕЛНАТА АКТИВНОСТ В ОБЩИНА КАМЕНО КЪМ 18:00 ЧАСА МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ ТУК

27.10.2019

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ КЪМ 17:30 ЧАСА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗБИРАТЕЛНАТА АКТИВНОСТ В ОБЩИНА КАМЕНО КЪМ 17:30 ЧАСА МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ ТУК

27.10.2019

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ КЪМ 16:00 ЧАСА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗБИРАТЕЛНАТА АКТИВНОСТ В ОБЩИНА КАМЕНО КЪМ 16:00 ЧАСА МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ ТУК

27.10.2019

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ КЪМ 14:00 ЧАСА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗБИРАТЕЛНАТА АКТИВНОСТ В ОБЩИНА КАМЕНО КЪМ 14:00 ЧАСА МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ ТУК

27.10.2019

ИЗБИРАТЕЛНАТА АКТИВНОСТ КЪМ 12:30 ЧАСА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗБИРАТЕЛНАТА АКТИВНОСТ В ОБЩИНА КАМЕНО КЪМ 12:30 ЧАСА МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ ТУК

27.10.2019

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ КЪМ 10:00 ЧАСА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗБИРАТЕЛНАТА АКТИВНОСТ В ОБЩИНА КАМЕНО КЪМ 10:00 ЧАСА МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ ТУК

20.10.2019

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО МЕРКИТЕ, ПОЗВОЛЯВАЩИ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО ДА ГЛАСУВАТ В ИЗБОРНИЯ ДЕН

Съгласно писмо на община Камено, заведено под вх.№ 86/16.10.2019г. в ОИК Камено, избирателните секции, предназначени за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването на територията на община Камено, са както следва:

СИК № 02 08 00 001 – с местонахождение зала „Гражданска защита“, гр.Камено;

СИК № 02 08 00 002 – с местонахождение СОУ „Христо Ботев“ – нова сграда, гр.Камено;

Заявки за помощ /превоз/ предварително, ще се приемат от общинска администрация в часовете от 8.00 до 17.00 часа /в работните дни/, на 26.10.2019 г. от 9,00 до 16,00 ч., както и в изборния ден от 07,00 до 18,00 ч. на телефон 05515/20-03; 089 709 9839

14.10.2019

ВАЖНО! ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯТА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Общинска избирателна комисия Камено информира, че в избирателна секция в изборния ден може да присъства само един представител на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет, регистрирали кандидати.

Общият брой на представителите на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район- за Община Камено – 20 представители.

Съгласно Решение 1080-МИ/12.09.2019 г. на ЦИК всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден.

Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите.

Списъкът се подписва и предава до 26 октомври 2019 г. включително на общинската избирателна комисия от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица.

Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице.

В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно.

Следва да се има предвид, че списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

Списъкът може да изтеглите от ТУК.

Цялата процедура по регистрацията на представителите е посочена в Решение № 1080-МИ/12.09.2019г. на Централната избирателна комисия.

14.10.2019

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска избирателна комисия Камено уведомява, че на 17 октомври 2019 г. от 10,00 часа в зала „Гражданска отбрана“ – гр. Камено, ще проведе обучение на секционните избирателни комисии за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

На обучението, БЕЗ ИЗКЛЮЧЕНИЕ, следва да присъстват всички членове на назначените секционни избирателни комисии, в това число председател, замeстник-председател, секретар.

06.10.2019

ОИК КАМЕНО УВЕДОМЯВА

03.10.2019

Съобщение

Към заявлението за регистрация на застъпници (Приложение 73-МИ от изборните книжазадължително се представя списък на хартиен носител и електронен носител в excel формат по образец, който може да изтеглите от ТУК . Към заявлението се прилага и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 75-МИ от изборните книжа), която може да изтеглите от ТУК .

Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет може да подаде едно или повече заявления, като общият брой на посочените застъпници за съответната кандидатска листа не може да надвишава броя на избирателните секции в изборния район.

 

30.09.2019

ВАЖНО!

Електронната форма, необходима за регистрация на застъпници, изтеглете от ТУК. Цялата информация за процедурата по регистрация е налична в Решение на ЦИК № 1080-МИ/12.09.2019 /https://www.cik.bg/bg/decisions/1080/2019-09-12/

27.09.2019

Съобщение

ТАРИФА за отразяване на предизборната кампания за избор на общински съветници и на кметове на 27.10.2019 г. в програмата на БНР – Бургас, както и ДИСПУТИ – теми, дати и водещи на предизборните диспути в програмата на БНР-Бургас, можете да видите на прилиженият линк:

http://bnr.bg/burgas/page/mestni_izbori_2019-7493

27.09.2019

ОИК – КАМЕНО НАПОМНЯ

Право да гласуват в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. имат български граждани, които отговарят на изискванията на чл. 396, ал. 1 ИК. „Живял най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място“ по смисъла на чл. 396 е български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на Република България и поне единият от тях да е в населено място на територията на съответната община или кметство не по-късно от 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите (26 април 2019 г.).

Ако избирателят има адресна регистрация само по настоящ адрес в съответната община или кметство преди 26 април 2019 г., ще може да гласува за общински съветници и за кметове в тази община или кметство, ако подаде заявление за гласуване по настоящ адрес в съответната общинска/районна администрация или кметство (Приложение № 13-МИ) не по-късно от 12 октомври 2019 г.

КРАЙНИЯТ СРОК ЗА отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък е 19.10.2019г.

27.09.2019

СМЕТНА ПАЛАТА - БРОШУРА

Изборният кодекс (ИК) изисква участниците в изборите за общински съветници и кметове – политически партии, коалиции (коалиции от партии и местни коалиции) и инициативни комитети, да изпълняват определени ангажименти, за да се осигури публичност и прозрачност на финансирането на предизборната кампания.

 

За да се информират гражданите, Сметната палата поддържа Единен регистър по Изборния кодекс – ЕРИК, и подаването на информация за него е задължителна.

Сметната палата изготви тази брошура с цел да подпомогне участниците за осъществяването на законовите им задължения в съответните срокове. Брошурата може за изтеглите от ТУК

25.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия – Камено съобщава, че на 25.09.2019 г. от 17,00 ч. в сградата на община Камено, зала общински съвет, ще се проведе процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на партиите, коалициите и местните коалиции в диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 27 октомври 2019 г.

24.09.2019

Съобщение

Списък на регистрираните кандидати за общински съветници, кмет на община и кмет на кметство можете да свалите от ТУК

18.09.2019

ВАЖНО!

ОБНОВЕН образец за предложения за кандидатска листа - ИЗТЕГЛЕТЕ ОТ  ТУК

11.09.2019

Съобщение

С Решение № 638-МИ/21.08.2019 г., изменено и допълнено с Решение № 705-МИ/23 август 2019 г., ЦИК е определила формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Приложение № 1: Указание за попълване на „списък“ в структуриран електронен вид от подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  – изтеглете от ТУК
Приложение № 2: Електронна форма на данните в структуриран електронен вид – изтеглете от ТУК

 

още съобщения

Календар

Решения

  • № 158 / 14.11.2020

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Андон Димитров Николов Кмет на кметство с.Трояново, Община Камено за мандат 2019-2023 год.

  • № 157 / 04.12.2019

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Вълчо Ангелов Стайков – общински съветник в Общински съвет Камено за мандат 2019-2023 год. и обявяване на избран за общински съветник на следващия в листата на ПП ГЕРБ

  • № 156 / 03.12.2019

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Теньо Георгиев Ганчев – общински съветник в Общински съвет Камено за мандат 2019-2023 год. и обявяване на избран за общински съветник на следващия в листата на ПП ГЕРБ

всички решения