Общинска избирателна комисия Камено


РЕШЕНИЕ
№ 154
Камено, 28.11.2019

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Елена Вангелова Димитрова - Мутафова – общински съветник в Общински съвет Камено за мандат 2019-2023 год. и обявяване на избран за общински съветник на следващия в листата на Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Постъпила е молба вх. № 92-00-42/21.11.2019 год. от Елена Вангелова Димитрова – Мутафова, с искане да бъде осовбодена от заеманата публична длъжност – Общински съветник в Общински съвет Камено за мандат 2019-2023 год., поради несъвместимост съгласно изискванията на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на противозаконно придобито имущесрво.

Съгласно разпоредбите на чл.30, ал.4, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация „Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно ... при подаване на оставка чрез председателя на общинския съвет до общинската избирателна комисия”. Компетентна да приеме решение в тази насока е общинската избирателна комисия – чл.30, ал.7 от ЗМСМА.

Изхождайки от гореизложеното ОИК – Камено счита, че в конкретния случай е налице хипотезата на чл.30, ал.4, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, поради което следва да бъдат предсрочно прекратени на пълномощията на Елена Вангелова Димитрова - Мутафова – Общински съветник в Общински съвет Камено.

Съгласно разпоредбата на чл.87, ал.1, т.24 от Изборния кодекс при предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник ОИК обявява за избран следващия в съответната листа кандидат.

Съгласно резултатите от проведените на 27 октомври 2019 година избори за общински съветници, следващ кандидат за общински съветник от листата на Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ е Милен Стефков Мирянов.

Предвид гореизложеното и на основание чл.30, ал.4, т.3 и ал.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.87, ал.1, т.24 от Изборния кодекс ОИК - Камено,

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА предсрочно пълномощията на Елена Вангелова Димитрова - Мутафова – общински съветник в Общински съвет Камено.

Анулира удостоверението за избор на общински съветник, издадено на Елена Вангелова Димитрова - Мутафова.

ОБЯВЯВА за избран за общински съветник Милен Стефков Мирянов, ЕГН .......

На избрания кандидат да се издаде удостоверения за избран общински съветник.

 

Решението може да се обжалва пред Административен съд – Бургас, в 7-мо (седмодневен) срок от обявяването му, чрез Общинска избирателна комисия – Камено..

Препис от решението да се изпрати на Председателя на Общински съвет – Камено.

Препис от решението да се изложи на информационното табло на Общинска избирателна комисия – Камено и да се публикува на интернет страницата.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:__________________

/Живко Бойчев/

 

 

СЕКРЕТАР:_____________________

/Димитър Петров/

Председател: Живко Бойков Бойчев

Секретар: Димитър Киров Петров

* Публикувано на 01.12.2019 в 20:23 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 157 / 04.12.2019

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Вълчо Ангелов Стайков – общински съветник в Общински съвет Камено за мандат 2019-2023 год. и обявяване на избран за общински съветник на следващия в листата на ПП ГЕРБ

 • № 156 / 03.12.2019

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Теньо Георгиев Ганчев – общински съветник в Общински съвет Камено за мандат 2019-2023 год. и обявяване на избран за общински съветник на следващия в листата на ПП ГЕРБ

 • № 155 / 28.11.2019

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Янчо Илиев Проданов – общински съветник в Общински съвет Камено за мандат 2019-2023 год. и обявяване на избран за общински съветник на следващия в листата на ПП ГЕРБ

всички решения