№ 203 / 16.12.2022

ОТНОСНО : Предсрочно прекратяване на пълномощията на Иван Енев Енев – общински съветник в Общински съвет Камено за мандат 2019-2023 год., избран за общински съветник от листата на ПП ГЕРБ

№ 202 / 16.03.2021

ОТНОСНО : Предсрочно прекратяване на пълномощията на Асен Чанков Факалийски – общински съветник в Общински съвет Камено за мандат 2019-2023 год. и обявяване на избран за общински съветник на следващия в листата на ПП Движение за права и свободи

№ 201 / 15.03.2021

ОТНОСНО : Предсрочно прекратяване на пълномощията на Димитров Андонов Николов – общински съветник в Общински съвет Камено за мандат 2019-2023 год. и обявяване на избран за общински съветник на следващия в листата на ПП Движение за права и свободи

№ 200 / 07.03.2021

ОТНОСНО : ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО

№ 199 / 07.03.2021

ОТНОСНО : Определяне на край на изборния ден за провеждане на балотаж на частични избори за кмет на кметство с.Трояново, община Камено на 07 март 2021 год.

№ 198 / 07.03.2021

ОТНОСНО : Определяне на представители от Общинска избирателна комисия –Камено, които да предадат на ТЗ „ГРАО” избирателните списъци от проведения балотаж на частични избори за кмет на кметство с.Трояново, община Камено на 07 март 2021 год.

№ 197 / 07.03.2021

ОТНОСНО : Определяне на членове на Общинска избирателна комисия – Камено, които да предадат на Централната избирателна комисия екземплярите на протоколите на общинската избирателна комисия, екземплярите от протоколите на секционните избирателни комисии, предназначени за Централната избирателна комисия, копия на разписките по чл. 445, ал. 6 и записващите технически устройства от машинното гласуване за провеждане на балотаж на частични избори за кмет на кметство с.Трояново, община Камено на 07 март 2021 год.

№ 196 / 07.03.2021

ОТНОСНО : Постъпил сигнал от Кръстинка Иванова Николова, председател на ИК „Димитър Андонов Николов – независим“

№ 195 / 04.03.2021

ОТНОСНО : Упълномощаване на членове на ОИК – Камено за получаване на хартиените бюлетини за провеждане на втори тур на частични избори за кмет на кметство с.Трояново, община Камено на 7 март 2021 год.

№ 194 / 01.03.2021

ОТНОСНО : Одобряване на тираж на бюлетини за произвеждане на втори тур на частични избори за кмет на кметство с.Трояново, община Камено на 7 март 2021 год.

№ 193 / 01.03.2021

ОТНОСНО : Утвърждаване на образец на бюлетина за провеждане на втори тур на частични избори за кмет на кметство с.Трояново, община Камено на 7 март 2021 год

№ 192 / 01.03.2021

ОТНОСНО : Насрочване на втори тур за провеждане на частични избори за кмет на кметство с.Трояново, община Камено на 28 февруари 2021 год.

№ 191 / 28.02.2021

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО

№ 190 / 28.02.2021

ОТНОСНО : Определяне на край на изборния ден за провеждане на частични избори за кмет на кметство с.Трояново, община Камено на 28 февруари 2021 год.

№ 189 / 28.02.2021

ОТНОСНО : Определяне на членове на Общинска избирателна комисия – Камено, които да предадат на Централната избирателна комисия екземплярите на протоколите на общинската избирателна комисия, екземплярите от протоколите на секционните избирателни комисии, предназначени за Централната избирателна комисия, копия на разписките по чл. 445, ал. 6 и записващите технически устройства от машинното гласуване за провеждане на частични избори за кмет на кметство с.Трояново, община Камено на 28 февруари 2021 год.

№ 188 / 28.02.2021

ОТНОСНО : Определяне на представители от Общинска избирателна комисия –Камено, които да предадат на ТЗ „ГРАО” избирателните списъци от проведените частични избори за кмет на кметство с.Трояново, община Камено на 28 февруари 2021 год.

№ 187 / 28.02.2021

ОТНОСНО : Промяна състава на СИК в секция № 02-08-00-019 с.Трояново, по постъпило предложение от ПП „ВОЛЯ“

№ 186 / 28.02.2021

ОТНОСНО : Промяна състава на СИК в секция № 02-08-00-018 с.Трояново, по постъпило предложение от ПП „ВОЛЯ“

№ 185 / 27.02.2021

ОТНОСНО : Поправка на явна техническа грешка поради неправилно изписване на фамилно име на член на СИК в секция № 02-08-00-019 с.Трояново, по постъпил сигнал от ПП ГЕРБ

№ 184 / 27.02.2021

ОТНОСНО : Регистриране на застъпници, предложени от ИК „Димитър Андонов Николов“ - независим в частични избори за кмет на кметство с.Трояново, община Камено на 28 февруари 2021 год.

Календар

Решения

  • № 203 / 16.12.2022

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Иван Енев Енев – общински съветник в Общински съвет Камено за мандат 2019-2023 год., избран за общински съветник от листата на ПП ГЕРБ

  • № 202 / 16.03.2021

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Асен Чанков Факалийски – общински съветник в Общински съвет Камено за мандат 2019-2023 год. и обявяване на избран за общински съветник на следващия в листата на ПП Движение за права и свободи

  • № 201 / 15.03.2021

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Димитров Андонов Николов – общински съветник в Общински съвет Камено за мандат 2019-2023 год. и обявяване на избран за общински съветник на следващия в листата на ПП Движение за права и свободи

всички решения