Общинска избирателна комисия Камено


РЕШЕНИЕ
№ 156
Камено, 03.12.2019

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Теньо Георгиев Ганчев – общински съветник в Общински съвет Камено за мандат 2019-2023 год. и обявяване на избран за общински съветник на следващия в листата на ПП ГЕРБ

На 03.12.2019 г. в Общинска избирателна комисия – Камено е постъпило писмо от Председателя на Общински съвет – Камено, с което уведомява ОИК – Камено, че е постъпила молба от Теньо Георгиев Ганчев, с искане да бъде освободен от заеманата публична длъжност – Общински съветник в Общински съвет Камено за мандат 2019-2023 год..

Съгласно разпоредбите на чл.30, ал.4, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация „Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно ... при подаване на оставка чрез председателя на общинския съвет до общинската избирателна комисия”. Компетентна да приеме решение в тази насока е общинската избирателна комисия – чл.30, ал.7 от ЗМСМА.

Изхождайки от гореизложеното ОИК – Камено счита, че в конкретния случай е налице хипотезата на чл.30, ал.4, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, поради което следва да бъдат предсрочно прекратени на пълномощията на Теньо Георгиев Ганчев – Общински съветник в Общински съвет Камено.

Съгласно разпоредбата на чл.87, ал.1, т.24 от Изборния кодекс при предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник ОИК обявява за избран следващия в съответната листа кандидат.

Съгласно резултатите от проведените на 27 октомври 2019 година избори за общински съветници, следващ кандидат за общински съветник от листата на ПП ГЕРБ е Вълчо Ангелов Стайков.

Предвид гореизложеното и на основание чл.30, ал.4, т.3 и ал.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.87, ал.1, т.24 от Изборния кодекс ОИК - Камено,

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА предсрочно пълномощията на Теньо Георгиев Ганчев, ЕГН ......... – общински съветник в Общински съвет Камено.

Анулира удостоверението за избор на общински съветник, издадено на Теньо Георгиев Ганчев.

ОБЯВЯВА за избран за общински съветник Вълчо Ангелов Стайков, ЕГН ..........

На избрания кандидат да се издаде удостоверения за избран общински съветник.

 

Решението може да се обжалва пред Административен съд – Бургас, в 7-мо (седмодневен) срок от обявяването му, чрез Общинска избирателна комисия – Камено..

Препис от решението да се изпрати на Председателя на Общински съвет – Камено.

Препис от решението да се изложи на информационното табло на Общинска избирателна комисия – Камено и да се публикува на интернет страницата.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:__________________

/Живко Бойчев/

 

 

СЕКРЕТАР:_____________________

/Димитър Петров/

 

Решението обявено на …………………..2019 г. в..........................часа

Решението снето от таблото на.................2019 г. в..........................часа

Председател: Живко Бойков Бойчев

Секретар: Димитър Киров Петров

* Публикувано на 03.12.2019 в 19:47 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 237 / 03.11.2015

  относно: Решение избор- кмет на Община Камено

 • № 236 / 03.11.2015

  относно: Решение избор- кмет на кметство с.Тръстиково

 • № 235 / 03.11.2015

  относно: Решение избор- кмет на кметство с.Полски извор

всички решения