Общинска избирателна комисия Камено


РЕШЕНИЕ
№ 183
Камено, 27.02.2021

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници, предложени от ПП Републиканци за България в частични избори за кмет на кметство с.Трояново, община Камено на 28 февруари 2021 год

             Постъпило е заявление от ПП Републиканци за България, с вх. № 2/26.02.2021 год. от Входящия регистър на предложени за регистрация застъпници и заместващи застъпници в частични избори за кмет на кметство с.Трояново, община Камено на 28 февруари 2021 год..

           Към заявлението са приложени пълномощно и списък на застъпниците – на хартиен носител и в електронен вид, декларации, пълномощни.

                  След като констатира, че са изпълнени изискванията на чл.118 от Изборния кодекс, във връзка с чл.117, ал.4 от Изборния кодекс, на основание чл.87, ал.1, т.18 от ИК и като съобрази указанията, дадени с Решение № 1080-МИ/12.09.2019 г. на Централната избирателна комисия, Общинската избирателна комисия - Камено,

 

РЕШИ:

 

 

I.РЕГИСТРИРА като застъпник на кандидатската листа на политическа ПП Републиканци за България следните лица:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН/ЛН на застъпника

1

Валентин Георгиев Вачев

………….

2

Манол Георгиев Минчев

………….

 II.УКАЗВА на регистрираните като застъпници лица следното:

 1. Застъпниците имат свобода на изразяване и на предизборна агитация в устна и писмена форма на предизборни събрания, както и чрез доставчиците на медийни услуги. Не се допуска предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден.
 2. Застъпникът има право:

а) да подпомага кандидатите от кандидатската листа, регистрирана от партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет в съответния изборен район и да представлява техните интереси пред избирателните комисии, държавните и местните органи и обществените организации;

б) да присъства при получаване на изборните книжа и материали и подготовката на помещенията за гласуване и на заседанията на избирателните комисии, като изказаните от него становища, мнения и възражения се записват в протокола. На заседанията на избирателните комисии може да присъства само по един застъпник на кандидатските листи за общински съветници и за кмет на община, район или кметство от всяка партия, коалиция или местна коалиция;

в) да присъства в изборното помещение при откриването и закриването на изборния ден, по време на гласуването, както и при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването, за което му се осигурява пряка видимост;

г) да получи срещу подпис копие от подписания от членовете на СИК протокол с резултатите от гласуването за всеки вид избор в избирателната секция, съответно от ОИК с резултатите за всеки вид избор в съответния изборен район. Копието на протокола на СИК, съответно ОИК се подпечатва на всяка страница с печата на комисията и подписва от председателя, заместник-председател и секретаря.

Подписаният протокол се копира в избирателната секция, съответно в ОИК.

Имената и единният граждански номер на застъпника, получил копието, се вписват от СИК съответно от ОИК в списъка на лицата, получили копие от подписания протокол, след което застъпникът се подписва. Списъкът се подписва от председателя и секретаря на СИК, съответно на ОИК;

д) да присъства при въвеждането на данните от протоколите на СИК с резултатите от гласуването в избирателните секции в изчислителния пункт на ОИК;

е) да подава жалби и сигнали за нарушение на изборния процес

            В изборния ден застъпниците са длъжни:

а) да спазват реда за свободното и спокойно протичане на гласуването в избирателната секция;

б) да не пречат на гласуването в избирателната секция;

в) да изпълняват указанията на председателя и решенията на секционната избирателна комисия.

 1. Застъпниците са длъжни да носят в изборния ден само отличителния знак, утвърден с Решение № 607-МИ от 14 август 2019 г. на ЦИК. Застъпниците, които носят отличителни знаци извън утвърдените от ЦИК или не носят отличителни знаци, се отстраняват от изборното помещение с решение на секционната избирателна комисия. Решението може да се оспорва пред общинската избирателна комисия, която се произнася незабавно с решение, което не подлежи на обжалване.
 2. Застъпникът не може да бъде придружител на избирател с увредено зрение или със затруднения в придвижването, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването.

 III. РАЗПОРЕЖДА на регистрираното като застъпник лице да се издаде удостоверение по образец, утвърден от Централната избирателна комисия.

Регистрираното като застъпник лице да бъде вписано в Публичния регистър на застъпниците.

 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.88 от ИК в срок до три дни от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Препис от решението да се изложи на информационното табло на Общинска избирателна комисия – Камено.

Председател: Живко Бойков Бойчев

Секретар: Димитър Киров Петров

* Публикувано на 27.02.2021 в 17:13 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 202 / 16.03.2021

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Асен Чанков Факалийски – общински съветник в Общински съвет Камено за мандат 2019-2023 год. и обявяване на избран за общински съветник на следващия в листата на ПП Движение за права и свободи

 • № 201 / 15.03.2021

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Димитров Андонов Николов – общински съветник в Общински съвет Камено за мандат 2019-2023 год. и обявяване на избран за общински съветник на следващия в листата на ПП Движение за права и свободи

 • № 200 / 07.03.2021

  относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО

всички решения